top
logo

Jog

Tűzoltóbörze Logó nagy
Follow us on Twitter

Oldalainkat 76 vendég böngészi
32/1997. (V. 9.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökről
Tűzvédelem, tűzoltás jog

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §-a (2) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §
(1) A rendelet mellékletében meghatározott foglalkozási ágakban, illetőleg munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával (a továbbiakban: szakvizsga) rendelkező személy foglalkoztatható.
(2) Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a vezetőnek (munkáltatónak) is, aki a rendelet mellékletének 2-4. pontjaiban meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja.

2. §
(1) A szakvizsgára való felkészítés és a szükséges tananyag biztosítása az adott foglalkozási ágra (munkakörre) képesítést adó oktatás szervezőjének a feladata.
(2) A szakvizsga törzsanyagát, illetőleg a javasolt szakirodalom körét a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetője (a továbbiakban: Főigazgató) teszi közzé.
(3) Az oktatás szervezője a szakvizsga előtt 30 nappal köteles a vizsgabizottság felkéréséről, illetőleg megbízásáról gondoskodni.
(4) A vizsgabizottság három tagú. Elnöke felsőfokú állami és felsőfokú tűzvédelmi szakképesítéssel, illetőleg az adott területre vonatkozó tűzvédelmi szakértői engedéllyel rendelkező személy lehet. A vizsgabizottság tagjainak az adott szakmát illetően legalább középfokú állami és középfokú tűzvédelmi szakképesítéssel kell rendelkezniük. (5) A vizsgabizottság tagjait a rendelet mellékletében meghatározott foglalkozási ágaknál
- az 1-7. pontokban felsorolt esetekben az oktatás szervezője,
- a 8. pontban meghatározott esetben a vizsgázó lakhelye vagy telephelye szerint illetékes fővárosi, megyei tűzoltóparancsnok, a tűzoltó készülékek gyártóival, illetve forgalmazóival együttműködve,
- a 9. pontban megjelölt esetben a tűzvédelmi berendezések gyártója, külföldi gyártó esetén hazai forgalmazója,
- a 10. pontban megjelölt esetben az OKF Főigazgató
bízza meg.
(6) Az oktatás és a vizsgáztatás költségeit - megállapodás alapján - a munkáltató vagy a vizsgázó viseli.

3. §
(1) A szakvizsga elméleti és - szükség szerint - gyakorlati részből áll.
(2) A szakvizsga sikeres letételéről tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványt kell kiadni, amely a következő adatokat tartalmazza:
a) személyi adatok (név, születési idő, anyja neve),
b) vizsga időpontja,
c) az elrendelő jogszabályra való hivatkozás,
d) a foglalkozási ág, munkakör megnevezése,
e) a vizsgáztatók aláírása,
f) az oktatást szervező bélyegzője.
(3) Az oktatást szervezőnek a szakvizsgáról jegyzőkönyvet és nyilvántartást kell készítenie, amelyet 6 évig köteles megőrizni. A munkáltatónak a szakvizsgára kötelezettekről nyilvántartást vezetni.

4. §
(1) A szakvizsgával rendelkező személynek ötévenként kötelező továbbképzésben kell részt vennie, amelyről a továbbképzés szervezője - a szakvizsga bizonyítványba bejegyzett időpont megjelölésével - igazolást ad ki.
(2) A továbbképzés költségeit - megállapodás alapján - a munkáltató vagy a szakvizsgával rendelkező személy viseli.
(3) A kötelező továbbképzés elmulasztása esetén a szakvizsga érvényét veszíti, kivéve, ha a továbbképzésre kötelezett a mulasztás okát - annak megszűnését követő 60 napon belül - igazolja, és egyidejűleg eleget tesz a továbbképzési kötelezettségének.

5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba, rendelkezései azonban a meglévő szakvizsga bizonyítványok érvényességét nem érintik.
(2) A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 3/1980. (VIII. 30.) BM rendelet és az azt módosító 4/1982. (V. 30.) BM, a 9/1983. (XII. 10.) BM, a 11/1983. (XII. 28.) BM, valamint a 4/1992. (IV. 7.) BM rendeletek.

Melléklet a 32/1997. (V. 9.) BM rendelethez

A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágakról és munkakörökről


1. Hegesztők és nyílt lánggal járó munkát végzők.
2. Az ,,A'' és ,,B'' tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagok ipari és szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználást és a 300 kg tömegmennyiség feletti tárolását végzők.
3. Propán-bután gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzők.
4. Üzemanyagtöltő-állomások üzemviteli dolgozói.
5. Gáznemű vagy folyékony tüzelőanyagot hasznosító tüzelő-, fűtő- és technológiai berendezések szerelését, üzembe helyezését, javítását, karbantartását végzők.
6. Az I-IV. kezelési osztályba sorolt 300 kW összes teljesítmény feletti gáz- és olajtüzelésű berendezések kezelői, valamint a III-IV. kezelési osztályú berendezések távfelügyeletét ellátó személyek.
7. Tűzoltó vízforrások felülvizsgálatát végzők.
8. Tűzoltó készülékek ellenőrzését, javítását végzők.
9. Beépített tűzvédelmi berendezések felülvizsgálatát, javítását, karbantartását végzők.
10. Beépített tűzvédelmi berendezések tervezésére jogosult műszaki végzettségű mérnökök.

Share
 

bottom
top

Nemzeti Sport Online

Police.hu

Köpönyeg.hu

Euronews


bottom

Támogatja a Joomla!. Designed by: joomla templates  Valid XHTML and CSS. A tűzoltóbörze.hu-t készítette: Murai László www.fireblog.hu.